نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/17 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/17 جمعه ساعت 13:31:58 روز ۱۴۰۲/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

508,893 دلار 550,433 یورو
510,110 بالاترین قیمت دلار 508,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
630,093 پوند 139,723 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,723 لیر 70,323 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,223 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post