نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/16 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/16 پنجشنبه ساعت 13:34:23 روز ۱۴۰۲/۸/۲۵ بیست و پنج آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

508,520 دلار 550,110 یورو
510,110 بالاترین قیمت دلار 508,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
629,590 پوند 139,570 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,700 لیر 70,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,430 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post