نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/15 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/15 چهارشنبه ساعت 13:32:02 روز ۱۴۰۲/۸/۲۴ بیست و چهار آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

511,216 دلار 556,536 یورو
511,110 بالاترین قیمت دلار 509,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
638,056 پوند 140,986 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,136 لیر 71,036 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,756 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post