نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/14 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/14 سه شنبه ساعت 13:37:16 روز ۱۴۰۲/۸/۲۳ بیست و سه آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

511,100 دلار 548,100 یورو
511,110 بالاترین قیمت دلار 509,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
627,860 پوند 140,260 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,658 لیر 70,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,240 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post