نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/13 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/13 دوشنبه ساعت 13:35:10 روز ۱۴۰۲/۸/۲۲ بیست و دو آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

512,590 دلار 548,070 یورو
513,910 بالاترین قیمت دلار 512,560 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
627,080 پوند 140,080 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,227 لیر 70,627 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,860 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post