نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/12 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/12 یکشنبه ساعت 13:36:04 روز ۱۴۰۲/۸/۲۱ بیست و یک آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

513,650 دلار 550,130 یورو
515,100 بالاترین قیمت دلار 513,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
627,600 پوند 142,320 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,000 لیر 70,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
338,910 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post