نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/11 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/11 شنبه ساعت 13:34:18 روز ۱۴۰۲/۸/۲۰ بیست آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

513,520 دلار 550,560 یورو
515,300 بالاترین قیمت دلار 513,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
628,090 پوند 141,730 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,000 لیر 70,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,170 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post