نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/10 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/10 جمعه ساعت 13:38:04 روز ۱۴۰۲/۸/۱۹ نوزده آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

513,961 دلار 549,821 یورو
514,300 بالاترین قیمت دلار 513,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
630,351 پوند 140,551 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,000 لیر 71,201 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
340,521 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post