نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/09 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/09 پنجشنبه ساعت 13:37:27 روز ۱۴۰۲/۸/۱۸ هجده آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

513,300 دلار 549,770 یورو
513,800 بالاترین قیمت دلار 513,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
631,760 پوند 139,880 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,000 لیر 70,968 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
340,130 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post