نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/08 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/08 چهارشنبه ساعت 13:31:34 روز ۱۴۰۲/۸/۱۷ هفده آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

513,849 دلار 548,989 یورو
513,460 بالاترین قیمت دلار 511,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
630,529 پوند 140,329 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,000 لیر 71,029 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
341,479 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post