نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/07 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/07 سه شنبه ساعت 13:32:37 روز ۱۴۰۲/۸/۱۶ شانزده آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

513,200 دلار 548,830 یورو
513,300 بالاترین قیمت دلار 511,580 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
630,840 پوند 140,780 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,000 لیر 70,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
341,380 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post