نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/06 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/06 دوشنبه ساعت 13:35:03 روز ۱۴۰۲/۸/۱۵ پانزده آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

512,060 دلار 550,930 یورو
514,300 بالاترین قیمت دلار 512,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
635,060 پوند 140,550 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,000 لیر 70,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
342,520 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post