نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/05 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/05 یکشنبه ساعت 13:39:26 روز ۱۴۰۲/۸/۱۴ چهارده آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

514,347 دلار 552,347 یورو
514,800 بالاترین قیمت دلار 514,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
635,997 پوند 141,217 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,197 لیر 70,597 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
344,657 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post