نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/04 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/04 شنبه ساعت 13:32:28 روز ۱۴۰۲/۸/۱۳ سیزده آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

513,850 دلار 550,640 یورو
517,600 بالاترین قیمت دلار 513,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
634,100 پوند 141,510 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,760 لیر 70,960 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
342,430 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post