نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/03 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/03 جمعه ساعت 13:32:21 روز ۱۴۰۲/۸/۱۲ دوازده آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

522,485 دلار 557,115 یورو
521,600 بالاترین قیمت دلار 518,200 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
637,245 پوند 145,005 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,385 لیر 72,285 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
348,555 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post