نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/02 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/02 پنجشنبه ساعت 13:32:01 روز ۱۴۰۲/۸/۱۱ یازده آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

519,560 دلار 550,890 یورو
519,600 بالاترین قیمت دلار 518,200 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
631,990 پوند 143,470 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,283 لیر 71,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
345,510 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post