نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/01 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/01 چهارشنبه ساعت 13:42:07 روز ۱۴۰۲/۸/۱۰ ده آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

515,830 دلار 543,030 یورو
515,900 بالاترین قیمت دلار 513,380 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
625,960 پوند 142,900 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,200 لیر 70,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
341,230 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post