نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/31 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/31 سه شنبه ساعت 13:31:42 روز ۱۴۰۲/۸/۹ نه آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

516,360 دلار 549,020 یورو
517,050 بالاترین قیمت دلار 515,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
628,890 پوند 140,960 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,200 لیر 70,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
343,120 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post