نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/30 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/30 دوشنبه ساعت 13:35:10 روز ۱۴۰۲/۸/۸ هشت آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

512,660 دلار 541,037 یورو
513,600 بالاترین قیمت دلار 511,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
619,900 پوند 140,060 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,200 لیر 70,517 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
342,690 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post