نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/29 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/29 یکشنبه ساعت 13:31:43 روز ۱۴۰۲/۸/۷ هفت آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

516,250 دلار 546,490 یورو
519,560 بالاترین قیمت دلار 515,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
626,550 پوند 142,250 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,300 لیر 70,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
344,910 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post