نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/28 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/28 شنبه ساعت 13:31:50 روز ۱۴۰۲/۸/۶ شش آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

519,900 دلار 551,330 یورو
520,860 بالاترین قیمت دلار 517,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
632,310 پوند 143,160 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,442 لیر 72,342 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
348,850 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post