نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/27 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/27 جمعه ساعت 13:32:52 روز ۱۴۰۲/۸/۵ پنج آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

515,960 دلار 544,310 یورو
515,900 بالاترین قیمت دلار 510,680 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
624,930 پوند 142,130 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,920 لیر 71,220 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
344,120 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post