نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/26 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/26 پنجشنبه ساعت 13:33:13 روز ۱۴۰۲/۸/۴ چهار آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

512,820 دلار 541,180 یورو
513,200 بالاترین قیمت دلار 510,680 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
620,210 پوند 140,810 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,636 لیر 70,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
341,630 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post