نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/25 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/25 چهارشنبه ساعت 13:33:26 روز ۱۴۰۲/۸/۳ سه آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

508,550 دلار 538,170 یورو
509,200 بالاترین قیمت دلار 508,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
616,800 پوند 140,630 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,822 لیر 70,322 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,630 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post