نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/24 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/24 سه شنبه ساعت 13:37:43 روز ۱۴۰۲/۸/۲ دو آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,852 دلار 539,342 یورو
510,900 بالاترین قیمت دلار 505,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
620,842 پوند 138,612 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,662 لیر 69,862 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,032 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post