نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/23 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/23 دوشنبه ساعت 13:37:07 روز ۱۴۰۲/۸/۱ یک آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,879 دلار 536,819 یورو
505,900 بالاترین قیمت دلار 498,250 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
616,209 پوند 138,219 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,179 لیر 69,379 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
338,129 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post