نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/22 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/22 یکشنبه ساعت 13:32:30 روز ۱۴۰۲/۷/۳۰ سی مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

499,410 دلار 530,680 یورو
500,000 بالاترین قیمت دلار 498,250 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
609,170 پوند 136,590 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,488 لیر 68,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
334,240 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post