نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/21 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/21 شنبه ساعت 13:36:43 روز ۱۴۰۲/۷/۲۹ بیست و نه مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

504,940 دلار 536,980 یورو
506,300 بالاترین قیمت دلار 504,750 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
616,390 پوند 138,200 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,078 لیر 69,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
338,200 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post