نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/20 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/20 جمعه ساعت 13:35:25 روز ۱۴۰۲/۷/۲۸ بیست و هشت مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

511,424 دلار 542,354 یورو
512,450 بالاترین قیمت دلار 509,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
622,494 پوند 140,324 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,744 لیر 70,644 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
342,624 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post