نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/18 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/18 چهارشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۲/۷/۲۶ بیست و شش مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

509,090 دلار 542,460 یورو
514,000 بالاترین قیمت دلار 508,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
625,610 پوند 139,880 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,300 لیر 70,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
342,610 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post