نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/17 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/17 سه شنبه ساعت 13:34:17 روز ۱۴۰۲/۷/۲۵ بیست و پنج مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

504,280 دلار 532,360 یورو
504,500 بالاترین قیمت دلار 503,250 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
614,270 پوند 137,560 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,100 لیر 69,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,030 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post