نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/16 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/16 دوشنبه ساعت 13:53:53 روز ۱۴۰۲/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,600 دلار 531,310 یورو
505,640 بالاترین قیمت دلار 503,140 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
611,850 پوند 139,600 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,100 لیر 70,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,460 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post