نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/15 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/15 یکشنبه ساعت 13:37:16 روز ۱۴۰۲/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

508,062 دلار 535,802 یورو
508,640 بالاترین قیمت دلار 507,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
617,842 پوند 140,162 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,542 لیر 69,942 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
340,922 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post