نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/14 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/14 شنبه ساعت 13:40:31 روز ۱۴۰۲/۷/۲۲ بیست و دو مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

509,900 دلار 538,750 یورو
512,440 بالاترین قیمت دلار 509,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
622,290 پوند 139,550 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,400 لیر 70,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
342,720 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post