نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/13 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/13 جمعه ساعت 13:32:32 روز ۱۴۰۲/۷/۲۱ بیست و یک مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

512,459 دلار 546,299 یورو
513,440 بالاترین قیمت دلار 510,200 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
632,829 پوند 141,079 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,359 لیر 71,359 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
345,629 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post