نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/11 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/11 چهارشنبه ساعت 13:32:56 روز ۱۴۰۲/۷/۱۹ نوزده مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

517,280 دلار 553,190 یورو
516,500 بالاترین قیمت دلار 516,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
640,030 پوند 144,830 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,580 لیر 72,080 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
350,940 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post