نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/10 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/10 سه شنبه ساعت 13:44:32 روز ۱۴۰۲/۷/۱۸ هجده مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

518,768 دلار 559,108 یورو
525,540 بالاترین قیمت دلار 516,810 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
646,718 پوند 146,848 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,848 لیر 73,048 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
354,958 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post