نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/09 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/09 دوشنبه ساعت 13:33:09 روز ۱۴۰۲/۷/۱۷ هفده مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

523,530 دلار 557,700 یورو
524,540 بالاترین قیمت دلار 522,800 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
644,800 پوند 146,470 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,356 لیر 72,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
355,070 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post