نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/08 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/08 یکشنبه ساعت 13:37:41 روز ۱۴۰۲/۷/۱۶ شانزده مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

512,960 دلار 550,730 یورو
519,710 بالاترین قیمت دلار 512,800 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
636,450 پوند 142,840 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,800 لیر 72,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
348,360 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post