نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/07 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/07 شنبه ساعت 13:31:39 روز ۱۴۰۲/۷/۱۵ پانزده مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

502,240 دلار 531,700 یورو
502,240 بالاترین قیمت دلار 499,800 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
614,440 پوند 138,020 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,200 لیر 69,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,320 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post