نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/06 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/06 جمعه ساعت 13:31:22 روز ۱۴۰۲/۷/۱۴ چهارده مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

499,427 دلار 523,317 یورو
499,000 بالاترین قیمت دلار 496,600 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
604,097 پوند 138,607 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,557 لیر 69,757 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
335,627 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post