نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/05 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/05 پنجشنبه ساعت 13:32:38 روز ۱۴۰۲/۷/۱۳ سیزده مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

498,736 دلار 521,936 یورو
498,300 بالاترین قیمت دلار 496,600 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
602,596 پوند 138,526 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,686 لیر 69,786 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
335,076 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post