نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/04 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/04 چهارشنبه ساعت 13:32:36 روز ۱۴۰۲/۷/۱۲ دوازده مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

496,050 دلار 520,960 یورو
496,400 بالاترین قیمت دلار 494,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
601,370 پوند 137,370 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,485 لیر 69,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
332,690 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post