نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/03 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/03 سه شنبه ساعت 13:36:33 روز ۱۴۰۲/۷/۱۱ یازده مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

496,816 دلار 521,586 یورو
497,400 بالاترین قیمت دلار 495,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
602,106 پوند 137,896 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,536 لیر 69,436 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
331,806 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post