نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/02 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/02 دوشنبه ساعت 13:36:22 روز ۱۴۰۲/۷/۱۰ ده مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

496,224 دلار 524,094 یورو
497,400 بالاترین قیمت دلار 495,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
604,484 پوند 137,824 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,604 لیر 69,404 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
331,824 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post