نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/01 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/01 یکشنبه ساعت 13:32:30 روز ۱۴۰۲/۷/۹ نه مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

495,920 دلار 524,450 یورو
497,000 بالاترین قیمت دلار 495,040 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
604,850 پوند 137,370 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,532 لیر 67,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
332,110 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post