نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/30 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/30 شنبه ساعت 13:34:25 روز ۱۴۰۲/۷/۸ هشت مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

497,300 دلار 525,950 یورو
497,500 بالاترین قیمت دلار 493,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
606,780 پوند 135,460 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,375 لیر 68,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
333,060 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post