نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/29 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/29 جمعه ساعت 13:31:27 روز ۱۴۰۲/۷/۷ هفت مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

496,133 دلار 559,973 یورو
496,400 بالاترین قیمت دلار 490,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
602,053 پوند 138,353 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,853 لیر 68,653 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
332,753 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post