نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/27 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/27 چهارشنبه ساعت 13:32:56 روز ۱۴۰۲/۷/۵ پنج مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

495,522 دلار 523,952 یورو
495,400 بالاترین قیمت دلار 493,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
604,642 پوند 137,802 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,702 لیر 68,202 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
333,272 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post