نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/25 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/25 دوشنبه ساعت 13:34:21 روز ۱۴۰۲/۷/۳ سه مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

494,190 دلار 524,390 یورو
494,800 بالاترین قیمت دلار 493,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
602,860 پوند 136,970 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,271 لیر 67,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
332,300 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post